กิจกรรม : โครงการ กิจกรรมการจัดกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในมาตรา79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการค


รายละเอียด :
    พนักงานส่วนตำบลบางน้ำจืด ร่วมกิจกรรมการจัดกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในตามมาตรา79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562    อ่าน 37 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**